CO-OPERATION WITH ALL COMPANIES & ALL BRANCHES

Kao što primjećujete, klikom na naslov ušli ste u glavni prostor članka, odnosno stranice, i to je naravno prostor na kojemu ćete Vi putem administratorskog sučelja objavljivati Vaše tekstove i fotografije.
Upisali smo ovih nekoliko primjera kako bi se bolje snašli kod prvih unosa.
Ova tri članka ne morate obrisati, već možete ih i izmjeniti u administratorskom sučelju, isto kao što ćete uvjek moći ne samo objavljivati nove članke, već se po potrebi i vraćati na ono što ste upisali, ako to želite ažurirati.
 
Želimo Vam puno uspjeha sa vašim novim web stranicama.
 
      S poštovanjem,
 
            Damir Međurečan, direktor
            Poslovni forum d.o.o.
            Telefon: 051/437803►  About us  - Saturday, August 25, 2007
  |   Print   |   Home


  Home page - Default